خودمراقبتی و تندرستی پایدار

شرح دوره آموزش خودمراقبتی و تندرستی پایدار

 

- عنوان آموزش شغل : خودمراقبتی و تندرستی پایدار (Health stabile so self-care)

- گروه شغلی : فناوری های راهبردی سلامت ، طب ایرانی و گیاهان دارویی

- کد ملی آموزش شغل در سازمان فنی و حرفه ای :1-01-103-3259

- مدرس دوره : استاد رسول حاجیان

 

- برخی از عناوین آموزشی دوره :

1 - بکارگیری کلیات ، تعاریف ، مفاهیم ، امور و سازمان های مرتبط با خود مراقبتی

2 - بکارگیری فرآیند های ساختاری خود مراقبتی با خود تشخیصی

3 - آموزش مزاج شناسی و راه های اعتدال بخشیدن به آن

4 - پیشگیری با بکار بردن دستورالعمل های خود مراقبتی

5 - واکنش های اصولی تعریف شده در موارد فورس ماژور

6 - ارائه اقدامات پایه بعد از ابتلائات

7 - کاهش نقص ، خطا و اشتباه فردی و سیستمی

8 - آموزش روانشناسی و ارائه مشاوره

9 - بررسی جامعه شناسی و مدیریت خانواده

10 - راههای افزایش آرامش و اعتماد به نفس

و ... آموزشگاه تکلیس , آموزش کشته سازیآموزش طب سنتی با مدرک معتبر , آموزش زالو درمانیآموزش داروسازیآموزش نسخه نویسی , , , ارائه مدارک معتبر آموزش طب اسلامیآموزش طب سنتی برای عمومکشته سازی , تکلیس آموزشگاه آزاد فنی و خرفه ای تکلیسعلم التکلیسکتاب کشته سازی ؛ کشته آموزش نبض , آموزش مفرد اعضا حکمای پاکستانآموزش مبانی طب سنتیدوره فروشندگی گیاهان داروییمدرک فنی و حرفه ایرسول حاجیاندکتر رسول حاجیانآموزشگاه طب سنتیدوره طب سنتی , کلاس طب سنتی آزمون طب سنتیکتاب داروسازیکتاب تکلیس , کانال تلگرام طب سنتیآموزش طب سنتی فنی و حرفه ایکشته فولادکشته آهن , کشته خبث الحدیدکشته سازیفروش کشته جاتطب سنتی اسلامیطب سنتی تلگرام,طب سنتی لاغری , آموزش زالو انداختن , آموزش پرورش زالو , آموزش زالو , زالو , زالو درمانی , مدرک زالو درمانی , آموزش پرورش زالوی طبی , آموزش پرورش زالو در خانه , کشت بافت , کشت بافت گیاهی , اسانس آموزش اسانس گیریطب اسلامیطب سنتی , طب یونانی , مفرد اعضا , آیوروویدک , آیورودا داروهای هندیداروهای پاکستانیداروی زود انزالی , حاجیان دکتر حاجیاناستاد حاجیان , تکلیس , ماساژ , دلکآشپز طب سنتی , مفردات , کشت بافت گیاهان دارویی , فرمولاتور , طب آموزش نبض یونانی , آموزش نبض مفرد اعضا , میکروبیولوژیست تولید فرآورده های آرایشیژل رحمژل بانوانداروهای سنتیگیاهان داروییداروهای گیاهی , شفا , حکیم بوعلی سینااین حیان , کیمیا , کیمیاگری ورق طلا , زاج اندر جوطب گیاهی , هربال مدرک دکترای طب سنتیمدرک طب سنتیگواهی طب سنتی , داروسازی , داروساز , هرباریوم گیاهان کمیاب , مشک , عنبر , سلاجیت حب السلاطین , جدوار , طب , اساتید تکلیس اساتید آموزشگاه تکلیساستاد حاجیان ، آموزش طب سنتی در قم ,  یاعلی مدددریافت تسهیلات , استعلام , مدرک قابل استعلام قابل ترجمه رسمی , اصول glp آزمایشات میکروبیانجام کشتشمارش میکروارگانیسم , کالیبراسیون , میکروبیولوژی علوم آزمایشگاهیطب ایرانیتکنسین آزمایشگاه میکروبی داروها و فرآورده های گیاهان داروییتکنسینآزمایشگاه میکروبیآموزش تکنسین آزمایشگاه میکروبیآزمایشگاه میکروبی داروهاآموزش میکروبیولوژیدوره میکروبیولوژی , هود , اتو کلاد, دکتر سبحان گائینیسبحان گائینیفریبا دستجانی فراهانیمدرک میکروبیولوژی , تکلیس , آموزش طب سنتی با مدرک معتبرنسخه نویسی داروهای طب سنتیفرمولاتور تولید داروهای گیاهی طب سنتی , داروسازی نسخه نویسیداروهای گیاهیمتون داروسازی سنتیفرمولاسیون داروهاداروسازی جدیدطب سنتیاشکال دارویی طب سنتیتداخلات دارویی , مصلح , آنالیز اصول داروسازیآموزش نسخه نویسی , یونانی دکتر رسول حاجیاناستاد حاجیانآمورشگاه تکلیسمدرک داروسازی طب سنتی , مدرک فنی و حرفه ای , فرمولاسیون داروهای گیاهینسخه نویسی داروهای گیاهیآموزشگاه تکلیستفریق مواد اولیه    , فرمولاتور تولید داروهای گیاهی , فرمولاتور داروسازی گیاهیمدرک داروسازیدکتر رسول حاجیان ,کشته سازیآموزش کشته سازی , تکلیس علم التکلیسکشته جاتفرآوری مواد معدنیفرآوری کننده ترکیبات معدنیمدرک معتبر کشته سازیترکیبات معدنیکشته فولادساخت کشته فولادکتب کشته سازیکتاب کشته سازیدوره آموزش کشته سازیدوره آموزش تکلیسدکتر رسول حاجیاناستاد کشته سازیدوره کشته سازیثبت نام دوره کشته سازی, , زالودرمانیزالو درمانیزالو اندازآموزش زالو درمانیمدرک زالو درمانیمدرک زالو اندازیآموزش زالو درمانیخواص زالو درمانیبزاق زالوزالو , پرورش زالونگهداری زالوتدابیر بعد از زالو درمانیآموزشگاه تکلیسدکتر رسول حاجیانمکانیسم اثر زالودوره آموزش زالو درمانیجزوه آموزش زالو درمانیحکیم جرجانی , گذاشتن زالوحجامتآموزش حجامتخواص حجامتمدرک معتبر حجامتدوره آموزش حجامتفوائد حجامتبادکشخونگیریدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسمکانیسم اثر حجامتبادکش کردنماساژدلک , آموزش ماساژمدرک ماساژکلاس ماساژخواص ماساژدوره آموزش ماساژانواع ماساژآموزش دلکآموزشگاه طب سنتیماساژورماساژ ریلکسیشنماساژ سنتیدلاک ,  دستیار پزشک طب سنتیمبانی طب سنتیآموزش مبانی طب سنتیآموزش دستیاری پزشکیگرفتن شرح حالمشاوره داروییویزیتآموزش طب سنتیمشاوره رایحهرایحهتنقیهبخورسوالات بیمارانعوارض داروتاثیرات داروکاربرد داروطب سنتیدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسفرآورده های آرایشی و بهداشتیآموزش تولید فرآورده های آرایشیساخت پمادساخت کرمآموزش ساخت کرمفرمولاسیونفرمولاتور تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی گیاهیفرمولاتوردوره آموزش تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتیدکتر رسول حاجیانتولید محصولات آرایشیآرایش و بهداشتآموزشگاه تکلیسکار با مواد شیمیاییطب سنتیمنابع طب سنتیپمادمرهم سیاه ,آموزش گیاهان داروییآموزش مفرداتتهیه مواد اولیه دارویی گیاهی ، معدنی و حیوانیگیاهان داروییآموزشگاه تکلیسدکتر رسول حاجیانشناخت انواع مفردات گیاهیخواص گیاهان داروییگیاهان کمیابداروهای گیاهیروغن های گیاهی ,کشت بافت گیاهان داروییآموزش کشت بافتکارشناس کشت بافت گیاهان داروییتکثیر گیاهان داروییانواع گیاهان داروییمحیط کشتهورمون های گیاهیتهیه محیط کشتمحیط کشت بافتسلولی تکوینیپروتوپلاستریز ازدیادیکالزاییانواع محیط های کشتسبحان گائینیدکتر سبحان گائینیآموزش کشت بافت گیاهان داروییمدرک کشت بافتآموزشگاه تکلیسآموزش بیوتکنولوژیآموزش زیست فناوری ,کشت بافت گیاهکشت بافت گیاهان داروییآموزش کشت بافت گیاهان داروییآموزش کشت بافت گیاهانکشت بافتمتصدی کشت بافت گیاهان داروییمحیط کشت بافت گیاهان داروییریشه زاییسبحان گائینیآموزشگاه تکلیسگیاهچهمدرک کشت بافتآموزش تخصصی کشت بافت ,فروشندگی گیاهان داروییآشنایی با گیاهان داروییبازاریابی گیاهان داروییمفردات کمیابشرکت بازرگانی گیاهان داروییگیاهان داروییدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسمدیریت فروش گیاهان داروییآموزش فروشندگی گیاهان دارویی ,میکروبیولوژیست گیاهان داروییآموزش میکروبیولوژیست گیاهان داروییمدرک میکروبیولوژیستجداسازی اسانستهیه سوسپانسیونمیکروبکشت سویهمحیط کشتآزمایشگاه میکروبیولوژیمیکروبیولوژیمیکروب شناسیفریبا دستجانی فراهانیآموزشگاه تکلیس , , تحقیق و توسعهمتصدی تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهیآموزش تحقیق و توسعه بالینی داروهای گیاهیگیاهان داروییمکانیسم اثر داروهای گیاهیداروهای گیاهیداروهای شیمیاییفیزیوپاتولوژی بیماری هاطرح های بالینیشرکت داروسازیآموزشگاه تکلیسمحقق و مترجم متون طب سنتیآموزش ترجمه متون طب سنتیمنابع طب سنتی ایرانترجمه متون طبیتصحیح متون قدیمی طبآموزش مبانی طب سنتیدکتر رسول حاجیانآموزشگاه تکلیسمترجمترجمه متن عربیدوره مترجمیآموزش عربی ,آموزش آشپزی , آشپزی , آشپز طب سنتی , دوره آشپزی , آموزش آشپزی گیاهی , مدرک آشپزی , آشپز گیاهی , مدرک فنی و حرفه ای آشپزی , مدرک فنی و حرفه ای , ادویه جات , خواص غذاها , غذاهای دارویی , مبانی طب سنتی , سوپ , آش , آموزشگاه تکلیس , , خود مراقبتی و تندرستی پایدار , آموزش روانشناسی , خود مراقبتی , افسردگی , فورس ماژور , راههای افزایش آرامش , آموزش مزاج شناسی , جامعه شناسی , روانشناسی , آموزشگاه تکلیس ,

 

اعتبار مدرک این دوره :

- اين مدرك به علت دارا بودن كد ملي آموزش شغل (از سوی سازمان فنی و حرفه ای ایران) ، بين المللي بوده و در ساير كشورها معتبر بوده و به رسميت شناخته مي شوند. همچنين مدرک قابل ترجمه رسمي می باشد.

- اين مدرك به علت دارا بودن كد بين المللي در سازمان جهاني كار (ILO) در 186 كشور دنيا معتبر مي باشد. ليست كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده نماييد. همچنين صفحه رسمي ايران در سازمان جهاني كار را در اين لينك ILO مشاهده كنيد.

- اين مدرک در سايت رسمي سازمان آموزش فني و حرفه اي قابل استعلام مي باشند. آدرس سايت استعلام http://azmoon.portaltvto.com مي باشد.

- با داشتن اين مدرك مي توان براي دريافت تسهيلات از بانكها اقدام نمود.

- امكان برخورداري از تسهيلات خود اشتغالي و كارآفريني نزد بانك ها بر اساس ضوابط مربوطه.

- داراي اعتبار به منظور احراز صلاحيت حرفه اي در بخشهاي مختلف.

- اولويت در صدور پروانه كسب

- احتساب ساعات آموزشي به عنوان سنوات تجربي در كارگاههاي مشمول طرح طبقه بندي مشاغل

- قابليت تطبيق با برخي واحدهاي درسي آموزش و پرورش به منظور كسب مدرك ديپلم در رشته هاي كاردانش

- قابل ارايه در خارج از كشور

 

شماره تماس آموزشگاه تکلیس : 02537849424 - 09120516249

آدرس آموزشگاه : قم ،صفاییه، کوچه 19، فرعی اول سمت چپ، پلاک 30

کانال تلگرام آموزشگاه : Taklis@

آدرس اینستاگرام : Taklis.ir@

ایمیل آموزشگاه تکلیس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جهت ثبت نام آنلاین در دوره های آموزشی اینجا کلیک نمائید.

جهت مشاهده لیست کل دوره های آموزشی آموزشگاه اینجا را کلیک نمائید.

با ما در ارتباط باشید

آموزشگاه تکلیس برگزار کننده دوره های تخصصی طب سنتی، ماساژ و بیوتکنولوژی.

  • آدرس: قم ،صفاییه،ک19،فرعی اول سمت چپ،پ30
  • تلفن: 02537849424
  • ایمیل: info@taklis.ir
  • کانال تلگرام: taklis@
بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...